personCrear compte
Informació telefònica
+34 972 600 035

Política de Privacitat

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable del tractament de les seves dades personals i titular de la pàgina web https://www.petitsgranshotelsdecatalunya.com és PETITS GRANS HOTELS DE CATALUNYA, S.L, amb domicili situat a Vall-Llobrega (Girona), c/ Del Turisme, 1 (C-31, Sortida 330), 17253, i CIF: B17989880. (l’Associació).

L’ASSOCIACIÓ ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a complir amb les exigències de la vigent normativa de protecció de dades, especialment el Reglament General de Protecció de dades de l’UE.

Dades de Contacte de L’ASSOCIACIÓ en matèria de protecció de dades.

Telèfon: +34 972 600 035

E-mail: lopd-hotels@grupcostabravacentre.com

 

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

1-Tipus de dades personals que tractem:

1. General. Podem recopilar i processar les següents categories de dades personals:

a. Nom, tractament, gènere.

b. Les seves dades de contacte, compte personal, així com el nom de la seva empresa i ubicació del negoci incloent l'adreça, el número de telèfon, CIF i la seva adreça de correu electrònic, dades de targeta de crèdit.

c. Informació de les seves peticions, serveis o subscripcions.

d. Informació relativa als seus treballadors.

e. Informació recopilada quan utilitza els nostres llocs web i altres mitjans digitals, en el seu cas.

 • Quan visita els nostres llocs web, podem registrar la seva adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, lloc web d'origen i comportament de navegació de web.

f. Informació relativa a xarxes socials. Depenent dels seus ajustos de xarxa social podem rebre informació del seu proveïdor de xarxa social. Per exemple, quan s'identifica amb un compte de xarxa social per a utilitzar els nostres serveis, podem rebre el seu perfil de xarxa social incloent dades de contacte, interessos i contactes. Per a més informació de les dades personals que rebem del seu proveïdor de xarxa social i com modificar la configuració, consulti el lloc web i la política de privacitat del seu proveïdor de xarxa social.

g. Informació que tria compartir amb nosaltres. Pot triar compartir informació amb nosaltres, per exemple, en donar-nos un comentari en Facebook en completar una enquesta a clients o enviar dades per a un esdeveniment.

2-Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

a) Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web i els nostres socis.

b) Contactar amb Vostè per motiu de negociacions contractuals i per a tramitar les seves consultes.

c) En cas de formalitzar contractes, compres o vendes, les dades s'utilitzen per a tramitar els contractes corresponents.

d) Remetre comunicacions comercials publicitàries per email, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que el Vostè hagi consentit expressament a l'enviament d'aquestes comunicacions comercials per via electrònica. En cas que Vostè sigui Soci de L’ASSOCIACIÓ, podrem remetre-li informació comercial relacionada amb els nostres serveis.

e) Comunicar-nos amb Vostè per a respondre a les seves consultes i tramitar les seves queixes.

f) Comunicar-nos amb Vostè per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat o la qualitat dels nostres serveis.

g) Igualment, les dades recollides durant la seva navegació es tracten amb l'objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris de la web, portar un registre d'estadístic de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a l'efecte de què ens faciliti desenvolupar millors serveis i productes, optimitzar la nostra oferta i, proporcionar un servei d'atenció al client més eficaç i millorar el disseny i el contingut dels nostres llocs web.

h) Les dades de Socis i / o de Proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

i) Objecció o revocació. Pot objectar o revocar el seu consentiment per a rebre comunicacions de màrqueting en qualsevol moment seguint les instruccions en la comunicació de màrqueting pertinent o contactant amb nosaltres a través del nostre correu lopd-hotels@grupcostabravacentre.com.

j) En cas d'emplenar algun dels formularis previstos en la nostra web o en qualsevol altre mitjà serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

k) Les dades personals dels nostres empleats seran utilitzats per al compliment de les obligacions laborals i contractuals corresponents.

D'acord amb la LSSICE, l'informem que L’ASSOCIACIÓ no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail si no té la legitimació necessària. En qualsevol cas, Vostè sempre tindrà la possibilitat de retirar el seu consentiment per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial. Vostè no serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal que legitima el tractament de les seves dades personals és el seu consentiment exprés atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites i que se sol·licitarà en el moment que ens sol·liciti informació, o bé marcant la casella corresponent a l'hora de recollir les seves dades en qualsevol dels nostres formularis de recollida de dades personals.

En cas que es produeixi una relació comercial entre l'Usuari, client, proveïdor o empleat i L’ASSOCIACIÓ, la base legal que legitimarà el tractament de les seves dades personals serà l'execució de la relació contractual que s'haurà generat, així com, en el seu cas, el compliment de les corresponents obligacions legals.

En cas que no ens faciliti les seves dades personals o en cas de no acceptar la present política de privacitat, L’ASSOCIACIÓ no durà a terme el tractament de les seves dades personals, però també podrà suposar la impossibilitat de rebre informació dels productes i serveis de L’ASSOCIACIÓ o, en el seu cas, de perfeccionar la relació contractual entre Vostè i L’ASSOCIACIÓ.

Informació comercial.

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de L’ASSOCIACIÓ.

En cas que ens faciliti les seves dades personals i accepti la present política de privacitat, l'Usuari consent expressament al fet que L’ASSOCIACIÓ realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l'Usuari indiqui el contrari:

- L'enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en contestació a la seva petició d'informació per qualsevol mitjà que ens hagi facilitat.

- L'enviament de qualsevol informació, inclosa la informació comercial sobre notícies, novetats, fires, activitats, etc. i tota aquella informació relacionada amb les nostres activitats i relacionada amb els productes adquirits o els serveis contractats pels nostres clients

S'informa l'Usuari que els mitjans habilitats per L’ASSOCIACIÓ per a comunicar-se amb clients i altres afectats són els telèfons fixos i mòbils corporatius i el correu electrònic corporatiu o d'atenció al client facilitats en la nostra web.

Si Vostè remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquesta web o per qualsevol altre mitjà facilitat per L’ASSOCIACIÓ quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

4. QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals que ens proporcioni es conservaran durant el temps necessari per a gestionar la informació que ens sol·liciti, així com per a gestionar les comandes de producte que ens realitzi, o per al compliment de qualsevol contracte que es generi entre L’ASSOCIACIÓ i tercers. En el cas que tinguem les seves dades identificatives en la nostra base de dades per a l'enviament d'informació comercial, es conservaran mentre es mantingui la base legal necessària que legitima la seva conservació i ús. Vostè podrà cancel·lar les seves dades en qualsevol moment amb la finalitat de no rebre informació comercial.

Una vegada les dades hagin complert les necessitats per als quals van ser recollits els esborrarem definitivament. No obstant això, conservarem les teves dades més temps en cas que sigui necessari per al compliment d'obligacions legals. Igualment, podrà ser necessari conservar-los durant el temps necessari per a la prescripció de les responsabilitats legals que es generin.

Les dades que ens faciliti per a iniciar un procés de selecció es conservaran durant un termini màxim d'un any. Posteriorment si no s'ha incorporat a L’ASSOCIACIÓ o no està dins d'un procés de selecció seran eliminats i no conservarem còpia.

Les dades personals dels nostres treballadors seran conservats durant el temps que duri la seva relació laboral amb L’ASSOCIACIÓ i posteriorment durant els terminis previstos legalment.

 

5. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Les seves dades personals s’inclouran a la base de dades del Grup Costa Brava Centre que inclou les entitats COSTA BRAVA CENTRE SCCL, UNIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA I TURISME COSTA BRAVA CENTRE, COSTA BRAVA VERD HOTELS SCCL, PETITS GRANS HOTELS DE CATALUNYA, S.L., ASSOCIACIÓ CUINA DE L’EMPORDANET, ASSOCIACIÓ CENTRES TURÍSTICS SUBAQUÀTICS i ASSOCIACIÓ COSTA BRAVA HOTELS DE LUXE.

Dins de la nostra organització les seves Dades personals seran tractats pel personal degudament autoritzat, i, si fos necessari o pràctic per a complir amb les finalitats indicades anteriorment, podran ser tractats, en determinats casos, per tercers.

Les categories d'aquests tercers destinataris als qui poden comunicar-se les seves Dades personals són els següents:

a. tercers considerats encarregats del tractament, com a proveïdors informàtics, consultors i assessors o uns altres.

b. entitats i Autoritats, incloent, exclusivament amb la finalitat de complir amb les obligacions jurídiques i reglamentàries, així com els requeriments de les autoritats policials al seu requeriment.

c. altres proveïdors als quals, en el seu cas, puguin cedir-se les seves dades personals, per al nostre normal funcionament com a institucions financeres, asseguradores, proveïdors de serveis de transport, entre altres.

En qualsevol cas, tots ells hauran signat, amb caràcter previ, el corresponent compromís de confidencialitat conforme a la vigent normativa de protecció de dades personals.

 

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, enviï'ns un e-mail a la següent adreça lopd-hotels@grupcostabravacentre.com posant en l'assumpte el dret que vol exercitar i adjuntant còpia del seu document nacional d'identitat o passaport o bé enviant el mateix contingut per correu postal a l’adreça que figura al primer punt d’aquesta política.

Els Drets que la normativa vigent reconeix i que, si escau, pot exercir són:

Dret d'Accés a les dades:

Té dret al fet que el Responsable del tractament li comuniqui si s'estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

 • Les finalitats del tractament.
 • Les categories de dades de què es tracti.
 • El termini o criteris de conservació de les dades.

Dret de rectificació de les dades:

Tindrà dret al fet que el Responsable del tractament rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de Supressió de les dades:

L'interessat tindrà dret al fet que el Responsable del tractament suprimeixi les seves dades, quan:

 • El tractament sigui il·lícit.
 • L'interessat hagi retirat el seu consentiment.
 • Ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per als quals van ser recollits o tractats.
 • L'interessat hagi exercit el dret d'oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
 • Les dades hagin de suprimir-se per a complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.

L'interessat no tindrà dret al fet que el Responsable de tractament suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

 • Per a exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació.
 • Per a complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.
 • Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades:

Té dret al fet que el Responsable de tractament transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d'ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:

 • El consentiment de l'interessat per a finalitats específiques.
 • L'execució d'un contracte o precontracte amb l'interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s'aplicarà quan:

 • Sigui tècnicament impossible la transmissió.
 • Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.
 • El tractament tingui una missió d'interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament:

L'interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable de tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

- Màrqueting directe.

- Elaboració de perfils.

- Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l'interessat, especialment si és un nen.

- Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d'interès públic.

Encara que l'interessat s'oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà continuar tractant-los sempre que l'interès legítim del Responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l'interessat en un procediment judicial que el justifiqui.

El Responsable haurà d'informar l'interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

Dret d'oposició:

És el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d'aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d'un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils:

L'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

 • Rendiment professional.
 • Situació econòmica.
 • Salut.
 • Preferències o interessos personals.
 • Fiabilitat.
 • Comportament.
 • Ubicació o moviments de la persona.

Quan l'elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

 • L'interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l'afectin significativament.
 • L'interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:

                  - El consentiment explícit de l'interessat.

                  - Un contracte entre el Responsable i l'interessat.

No s'aplicarà al dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

 • El consentiment explícit de l'interessat.
 • Un contracte entre el Responsable i l'interessat.
 • Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

 

7. RECLAMACIÓ DAVANT L'AUTORITAT DE CONTROL

En cas que consideri que L’ASSOCIACIÓ ha vulnerat algun dels seus drets protegits per la normativa de protecció de dades personals o que aquesta ha violat qualsevol obligació en matèria de protecció de les Dades Personals, té el dret de presentar reclamació a l'autoritat de control competent que a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades situada al Carrer Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. Tel. 901 100 099 - 912 663 517.

Igualment pot presentar una reclamació electrònica a través de la seu electrònica que està disponible en la seva pàgina web https://www.aepd.es.

 

8. LEGISLACIÓ

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Igualment es regeix per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Igualment, la nostra pàgina web es regeix per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

9. INFORMACIÓ ADDICIONAL

-XARXES SOCIALS (POLÍTICA PRIVACITAT)

L'informem que L’ASSOCIACIÓ pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que ens segueixen a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de L’ASSOCIACIÓ es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

L’ASSOCIACIÓ tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que L’ASSOCIACIÓ consideri inapropiats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, L’ASSOCIACIÓ es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de L’ASSOCIACIÓ, podent-li enviar informació del seu interès.

Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part del nostre Grup, en la present política de privacitat.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, L’ASSOCIACIÓ quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l'usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. L’ASSOCIACIÓ ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

10. ACTUALITZACIÓ

Aquesta Política de privacitat s'ha actualitzat per última vegada l’octubre del 2020 però podrà actualitzar-se en qualsevol moment. Li recomanem que la consulti cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina per si ha sofert alteracions.

Troba'ns a
X
uneix-te a Petits Grans Hotels de Catalunya
X
Inicia sessió
Si no tens un compte, pots crear-ne un fent clic aquí.
X
Recuperar contrasenya
Hem rebut la seva sol·licitud. Si la compte proporcionada existeix de seguida li reenviarem un correu electrònic amb la seva nova contrasenya.
Utilitzem cookies pròpies y de tercers per fer funcionar de manera segura la nostra pàgina web i personalitzar el seu contingut. Igualment, fem servir cookies per mesurar i obtenir dades de la navegació que realitza i per ajustar la publicitat als seus gustos i preferències. Premi el botó "Acceptar totes" per confirmar que ha llegit i acceptat l'informació presentada. Per administrar o deshabilitar aquestes cookies faci clic a "Configuració". Pot obtenir més informació a la nostra política de cookies.
Modificar cookies
Tècniques i funcionals Sempre activades
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades al disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.
Analítiques i personalització
Permeten fer el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris d'aquest lloc web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s'utilitza en el mesurament de l'activitat del web per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris per introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei. Permeten desar la informació de preferència de l'usuari per millorar la qualitat dels nostres serveis i oferir una millor experiència a través de productes recomanats.
Marketing i publicitat
Aquestes cookies són utilitzades per emmagatzemar informació sobre les preferències i les eleccions personals de l'usuari a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació. Gràcies a elles, podem conèixer els hàbits de navegació al lloc web i mostrar publicitat relacionada amb el perfil de navegació de l'usuari.